henkilöstö

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Suodata yhteystiedot paikkakunnan mukaan:

Raappana, Reima

Reima Raappana

Osakas
Asianajaja, toimitusjohtaja
reima.raappana@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Reima on Ferendan osakas ja vastaa Ferendan Oulun toimistosta. Hän on harjoittanut asianajotoimintaa noin 20 vuoden ajan, minkä lisäksi hän on kuulunut vuodesta 2002 Ruotsin asianajajaliiton EU-asianajajaluetteloon. Reiman erikoisaluetta ovat rakentaminen ja asunto-osakeyhtiöasiat, yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset, työ- ja sopimusjuridiikka, kansainvälinen kauppa sekä sovintomenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hän on myös erittäin kokenut ja haluttu kouluttaja. Vuodesta 1997 lukien hän on kouluttanut yrityksiä yritysjuridiikan, työoikeuden ja kansainvälisen kaupan alalta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu asiakasyritystemme johdon konsultoiminen.

Halme, Matti

Matti Halme

Osakas
Asianajaja, varatuomari
matti.halme@ferenda.fi
+358 20 778 9597, +358 44 294 3701

Matti vastaa Ferendan Helsingin toimistosta. Hän on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen kandidaatti. Varatuomarin arvon Matti sai vuonna 1987, lisäksi hän on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2005. Asianajotehtävissä Matti on ollut vuodesta 2002 lähtien. Aiemmin hän toimi pankkilakimiehenä ja vakuutusyhtiön vahinkovakuutuslakimiehenä sekä lukuisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä eri vakuutusyhtiöissä. Matin erityisosaamista ovat liike- ja sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, vakuutusoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu, juridinen riskinhallinta, neuvottelukonsultointi sekä sovintomenettelyt.
Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Osakas
Asianajaja, varatuomari
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

Minna on oikeustieteen maisteri ja varatuomarin arvonimen hän on saanut vuonna 2012 auskultoituaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon hän on suorittanut vuonna 2013. Osakkaaksi Ferenda-konserniin Minna on kutsuttu vuonna 2014. Hänen toimipisteensä on Helsingissä. Minnan aiempi työkokemus juridiikan puolelta on kertynyt pankki- ja metsäalalta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana yrityksille erityisesti sopimusjuridiikan alueella. Minnan erikoisalaa ovat sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus) sekä työelämän juridiikka.
Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Osakas

Asianajaja, varatuomari
markku.huopaniemi@ferenda.fi
+358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Markun toimipaikka on Helsingissä, josta käsin hän hoitaa toimeksiannosta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat ja kauppakirjat. Hän on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen ja hänellä on pitkä kokemus perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen toimittamisesta myös tapauksissa, joissa kuolinpesän omaisuutta tai perillisiä on ulkomailla. Markku on toiminut myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana riitaisissa kuolinpesissä. Lisäksi hänellä on kokemusta edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Kuolinpesän verotus ja verosuunnittelu ovat osa Markun laajaa osaamista.
Maskonen, Liisa

Liisa Maskonen

Varatuomari
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
liisa.maskonen@ferenda.fi
+358 20 778 9586

Liisa on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissaan hän perehtyi erityisesti rikosoikeuteen. Varatuomarin arvonimen Liisa sai vuonna 2013 auskultoituaan Oulun käräjäoikeudessa. Hänellä on myös lupa toimia oikeudenkäyntiavaustajana. Aiempaa työkokemusta Liisa on hankkinut eri käräjäoikeuksista. Liisa hoitaa rikosoikeuteen, oikeudenkäynteihin, ulkomaalaisoikeuteen, velkajärjestelyihin, konkursseihin ja lapsioikeuteen (myös kansainvälinen lapsioikeus) liittyvät asiat.
Hiltunen, Päivi

Päivi Hiltunen

Asianajaja
paivi.hiltunen@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Päivi Hiltunen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissaan hän on perehtynyt erityisesti kansainväliseen oikeuteen. Päivi aloitti työskentelyn Ferendassa vuonna 2004. Asianajajatutkinnon hän suoritti vuonna 2013. Päivi hoitaa liikejuridiikkaan, sopimusjuridiikkaan, kansainväliseen juridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen kuuluvia asioita. Lisäksi hänen kanssaan hoituvat rikos- ja tavaramerkkiasiat. Päivi työskentelee Oulun lisäksi Tyrnävän toimistolla.
Kanniainen, Tapio

Tapio Kanniainen

Asianajaja
tapio.kanniainen@telia.com
+46 31 711 0408

Tapio on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Göteborgin yliopistosta ja suorittanut asianajajatutkinnon (Ruotsi). Tapio on vastuussa Göteborgin toimistosta, joka on Ferendan yhteistyötoimisto. Tapio keskittyy liikejuridiikkaan, rikosoikeuteen ja perheoikeuteen. Liikejuridiikan saralla hän hoitaa etupäässä vakuutus- ja sopimusasioita, erityisesti suomalaisten yritysten sopimusriitoja Ruotsissa. Hän tuntee Ruotsin lainsäädännön, joten on yrityksille hyvä kumppani tällaisissa tilanteissa. Lisäksi Tapio hoitaa kauppaoikeuteen, kuluttajansuojaan, yksityishenkilöiden oikeuteen ja oikeudenkäynteihin liittyviä asioita.
Krista Vierimaa

Krista Vierimaa

Asianajaja, varatuomari
krista.vierimaa@ferenda.fi
+358 50 525 5322

Krista on lappeenrantalainen rikosasianajaja, joka toimii pääsääntöisesti Kouvola-Lappeenranta-Imatra -akselilla. Hän on avustanut menestyksekkäästi niin uhreja kuin epäiltyjäkin lukuisissa erilaisissa rikosasioissa aina pienistä rikoksista vakaviin omaisuus- ja henkirikoksiin sekä seksuaalirikoksiin. Erityisosaamista hänelle on kertynyt etenkin seksuaalirikosten uhrien avustamisesta. Rikosasioiden ohella Krista hoitaa myös muita yleisjuridiikkaan kuuluvia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä, esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuteen liittyen.

Torvela, Maija

Maija Torvela

Oikeustieteen maisteri
Kauppatieteiden maisteri
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

maija.torvela@ferenda.fi

+358 20 778 9580

Maija on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta, tämän lisäksi Maija on kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Hän on myös luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Aiempaa työkokemusta Maijalta löytyy opintojen ohessa asianajotoimistossa työskentelystä sekä lisäksi Maijalla on monipuolinen kaupallinen työtausta.

Bragge-Raappana, Aino

Aino Bragge-Raappana

Taloushallinto
aino@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Aino aloitti Ferendassa vuonna 2013. Hän hoitaa konserniyhtiöiden taloushallinnon tehtäviä ja vastaa niiden kirjanpidosta. Työssään Aino osallistuu myös mm. yritysjärjestelyjä koskevien toimeksiantojen hoitamiseen. Ainolla on monipuolinen työkokemus, josta pääosa muodostuu yrittäjänä toimimisesta.
Koppelo, Tuula

Tuula Koppelo

asianajosihteeri
tuula.koppelo@ferenda.fi
+358 20 778 9580

 

Tuula on koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi. Lisäksi hän on suorittanut yritysjuridiikan aineopintoja Oulun yliopistossa. Hän on toiminut asianajosihteerinä vuodesta 2001. Tätä ennen hän on toiminut mm. käräjäsihteerin ja EU-neuvojan tehtävissä. Tuulan kautta hoituvat mm. puhelinvaihde, laskutusasiat, hankinnat sekä viranomaisyhteydet.
Kippola, Anna-Kaisa

Anna-Kaisa Kippola

Asianajosihteeri
anna-kaisa.kippola@ferenda.fi
+358 20 778 9592

Anna-Kaisa toimii asianajosihteerinä Helsingin toimistollamme. Koulutukseltaan Anna-Kaisa on oikeuden ja hallinnon tradenomi ja aiempaa työkokemusta hänellä on erilaisista toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä niin Suomesta kuin Englannistakin. Anna-Kaisan kautta hoituu muun muassa puhelinvaihde, laskutus ja toimeksiantojen vastaanotto.
Linnove, Laura

Laura Linnove

Oikeusnotaari
laura.linnove@ferenda.fi
+358 50 462 5930

Laura opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Opintojensa ohessa hän on saanut työkokemusta asianajotoimistoissa työskentelystä sekä ollut vaihto-opiskelijana Hollannissa. Ferendalla Laura avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Myllymäki, Elli

Elli Myllymäki

Oikeustieteen ylioppilas
elli.myllymaki@ferenda.fi
+358 20 786 1642

Elli on toisen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on alun perin Oulusta kotoisin, mutta on asunut myös Australiassa vajaan vuoden ajan. Aiempaa työkokemusta Ellillä on muun muassa asiakaspalvelusta. Ferendalla hän avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Aronen, Sara

Sara Aronen

Oikeustieteen ylioppilas
sara.aronen@ferenda.fi
+358 20 786 1642

Sara on toisen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Saralla on toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Ferendalla hän avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Soukka, Sonja

Sonja Soukka

Oikeustieteen ylioppilas
sonja.soukka@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Sonja on viidennen vuoden opiskelija Lapin yliopistossa.

Häneltä löytyy aikaisempaa kokemusta asianajotoimistossa työskentelystä. Lisäksi hän on ollut opiskelijavaihdossa Oslon yliopistossa.

Raappana, Reima

Reima Raappana

Osakas
Asianajaja, toimitusjohtaja
reima.raappana@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Reima on Ferendan osakas ja vastaa Ferendan Oulun toimistosta. Hän on harjoittanut asianajotoimintaa noin 20 vuoden ajan, minkä lisäksi hän on kuulunut vuodesta 2002 Ruotsin asianajajaliiton EU-asianajajaluetteloon. Reiman erikoisaluetta ovat rakentaminen ja asunto-osakeyhtiöasiat, yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset, työ- ja sopimusjuridiikka, kansainvälinen kauppa sekä sovintomenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hän on myös erittäin kokenut ja haluttu kouluttaja. Vuodesta 1997 lukien hän on kouluttanut yrityksiä yritysjuridiikan, työoikeuden ja kansainvälisen kaupan alalta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu asiakasyritystemme johdon konsultoiminen.

Hiltunen, Päivi

Päivi Hiltunen

Asianajaja
paivi.hiltunen@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Päivi Hiltunen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissaan hän on perehtynyt erityisesti kansainväliseen oikeuteen. Päivi aloitti työskentelyn Ferendassa vuonna 2004. Asianajajatutkinnon hän suoritti vuonna 2013. Päivi hoitaa liikejuridiikkaan, sopimusjuridiikkaan, kansainväliseen juridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen kuuluvia asioita. Lisäksi hänen kanssaan hoituvat rikos- ja tavaramerkkiasiat. Päivi työskentelee Oulun lisäksi Tyrnävän toimistolla.
Torvela, Maija

Maija Torvela

Oikeustieteen maisteri
Kauppatieteiden maisteri
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

maija.torvela@ferenda.fi

+358 20 778 9580

Maija on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta, tämän lisäksi Maija on kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Hän on myös luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Aiempaa työkokemusta Maijalta löytyy opintojen ohessa asianajotoimistossa työskentelystä sekä lisäksi Maijalla on monipuolinen kaupallinen työtausta.

Bragge-Raappana, Aino

Aino Bragge-Raappana

Taloushallinto
aino@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Aino aloitti Ferendassa vuonna 2013. Hän hoitaa konserniyhtiöiden taloushallinnon tehtäviä ja vastaa niiden kirjanpidosta. Työssään Aino osallistuu myös mm. yritysjärjestelyjä koskevien toimeksiantojen hoitamiseen. Ainolla on monipuolinen työkokemus, josta pääosa muodostuu yrittäjänä toimimisesta.
Koppelo, Tuula

Tuula Koppelo

asianajosihteeri
tuula.koppelo@ferenda.fi
+358 20 778 9580

 

Tuula on koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi. Lisäksi hän on suorittanut yritysjuridiikan aineopintoja Oulun yliopistossa. Hän on toiminut asianajosihteerinä vuodesta 2001. Tätä ennen hän on toiminut mm. käräjäsihteerin ja EU-neuvojan tehtävissä. Tuulan kautta hoituvat mm. puhelinvaihde, laskutusasiat, hankinnat sekä viranomaisyhteydet.
Soukka, Sonja

Sonja Soukka

Oikeustieteen ylioppilas
sonja.soukka@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Sonja on viidennen vuoden opiskelija Lapin yliopistossa.

Häneltä löytyy aikaisempaa kokemusta asianajotoimistossa työskentelystä. Lisäksi hän on ollut opiskelijavaihdossa Oslon yliopistossa.

Halme, Matti

Matti Halme

Osakas
Asianajaja, varatuomari
matti.halme@ferenda.fi
+358 20 778 9597, +358 44 294 3701

Matti vastaa Ferendan Helsingin toimistosta. Hän on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen kandidaatti. Varatuomarin arvon Matti sai vuonna 1987, lisäksi hän on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2005. Asianajotehtävissä Matti on ollut vuodesta 2002 lähtien. Aiemmin hän toimi pankkilakimiehenä ja vakuutusyhtiön vahinkovakuutuslakimiehenä sekä lukuisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä eri vakuutusyhtiöissä. Matin erityisosaamista ovat liike- ja sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, vakuutusoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu, juridinen riskinhallinta, neuvottelukonsultointi sekä sovintomenettelyt.
Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Osakas
Asianajaja, varatuomari
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

Minna on oikeustieteen maisteri ja varatuomarin arvonimen hän on saanut vuonna 2012 auskultoituaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon hän on suorittanut vuonna 2013. Osakkaaksi Ferenda-konserniin Minna on kutsuttu vuonna 2014. Hänen toimipisteensä on Helsingissä. Minnan aiempi työkokemus juridiikan puolelta on kertynyt pankki- ja metsäalalta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana yrityksille erityisesti sopimusjuridiikan alueella. Minnan erikoisalaa ovat sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus) sekä työelämän juridiikka.
Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Osakas

Asianajaja, varatuomari
markku.huopaniemi@ferenda.fi
+358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Markun toimipaikka on Helsingissä, josta käsin hän hoitaa toimeksiannosta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat ja kauppakirjat. Hän on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen ja hänellä on pitkä kokemus perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen toimittamisesta myös tapauksissa, joissa kuolinpesän omaisuutta tai perillisiä on ulkomailla. Markku on toiminut myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana riitaisissa kuolinpesissä. Lisäksi hänellä on kokemusta edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Kuolinpesän verotus ja verosuunnittelu ovat osa Markun laajaa osaamista.
Maskonen, Liisa

Liisa Maskonen

Varatuomari
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
liisa.maskonen@ferenda.fi
+358 20 778 9586

Liisa on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissaan hän perehtyi erityisesti rikosoikeuteen. Varatuomarin arvonimen Liisa sai vuonna 2013 auskultoituaan Oulun käräjäoikeudessa. Hänellä on myös lupa toimia oikeudenkäyntiavaustajana. Aiempaa työkokemusta Liisa on hankkinut eri käräjäoikeuksista. Liisa hoitaa rikosoikeuteen, oikeudenkäynteihin, ulkomaalaisoikeuteen, velkajärjestelyihin, konkursseihin ja lapsioikeuteen (myös kansainvälinen lapsioikeus) liittyvät asiat.
Koppelo, Tuula

Tuula Koppelo

asianajosihteeri
tuula.koppelo@ferenda.fi
+358 20 778 9580

 

Tuula on koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi. Lisäksi hän on suorittanut yritysjuridiikan aineopintoja Oulun yliopistossa. Hän on toiminut asianajosihteerinä vuodesta 2001. Tätä ennen hän on toiminut mm. käräjäsihteerin ja EU-neuvojan tehtävissä. Tuulan kautta hoituvat mm. puhelinvaihde, laskutusasiat, hankinnat sekä viranomaisyhteydet.
Kippola, Anna-Kaisa

Anna-Kaisa Kippola

Asianajosihteeri
anna-kaisa.kippola@ferenda.fi
+358 20 778 9592

Anna-Kaisa toimii asianajosihteerinä Helsingin toimistollamme. Koulutukseltaan Anna-Kaisa on oikeuden ja hallinnon tradenomi ja aiempaa työkokemusta hänellä on erilaisista toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä niin Suomesta kuin Englannistakin. Anna-Kaisan kautta hoituu muun muassa puhelinvaihde, laskutus ja toimeksiantojen vastaanotto.
Linnove, Laura

Laura Linnove

Oikeusnotaari
laura.linnove@ferenda.fi
+358 50 462 5930

Laura opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Opintojensa ohessa hän on saanut työkokemusta asianajotoimistoissa työskentelystä sekä ollut vaihto-opiskelijana Hollannissa. Ferendalla Laura avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Myllymäki, Elli

Elli Myllymäki

Oikeustieteen ylioppilas
elli.myllymaki@ferenda.fi
+358 20 786 1642

Elli on toisen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on alun perin Oulusta kotoisin, mutta on asunut myös Australiassa vajaan vuoden ajan. Aiempaa työkokemusta Ellillä on muun muassa asiakaspalvelusta. Ferendalla hän avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Aronen, Sara

Sara Aronen

Oikeustieteen ylioppilas
sara.aronen@ferenda.fi
+358 20 786 1642

Sara on toisen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Saralla on toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Ferendalla hän avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Paikkakunta, Tyrnävä

Tyrnävä

Tyrnävän toimisto on avoinna:
maanantaisin ja perjantaisin klo 10-15
sekä muutoin sovittaessa.
Muina ajankohtina yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.

Hiltunen, Päivi

Päivi Hiltunen

Asianajaja
paivi.hiltunen@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Päivi Hiltunen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissaan hän on perehtynyt erityisesti kansainväliseen oikeuteen. Päivi aloitti työskentelyn Ferendassa vuonna 2004. Asianajajatutkinnon hän suoritti vuonna 2013. Päivi hoitaa liikejuridiikkaan, sopimusjuridiikkaan, kansainväliseen juridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen kuuluvia asioita. Lisäksi hänen kanssaan hoituvat rikos- ja tavaramerkkiasiat. Päivi työskentelee Oulun lisäksi Tyrnävän toimistolla.
Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Osakas
Asianajaja, varatuomari
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

Minna on oikeustieteen maisteri ja varatuomarin arvonimen hän on saanut vuonna 2012 auskultoituaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon hän on suorittanut vuonna 2013. Osakkaaksi Ferenda-konserniin Minna on kutsuttu vuonna 2014. Hänen toimipisteensä on Helsingissä. Minnan aiempi työkokemus juridiikan puolelta on kertynyt pankki- ja metsäalalta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana yrityksille erityisesti sopimusjuridiikan alueella. Minnan erikoisalaa ovat sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus) sekä työelämän juridiikka.
Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Osakas

Asianajaja, varatuomari
markku.huopaniemi@ferenda.fi
+358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Markun toimipaikka on Helsingissä, josta käsin hän hoitaa toimeksiannosta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat ja kauppakirjat. Hän on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen ja hänellä on pitkä kokemus perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen toimittamisesta myös tapauksissa, joissa kuolinpesän omaisuutta tai perillisiä on ulkomailla. Markku on toiminut myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana riitaisissa kuolinpesissä. Lisäksi hänellä on kokemusta edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Kuolinpesän verotus ja verosuunnittelu ovat osa Markun laajaa osaamista.
Krista Vierimaa

Krista Vierimaa

Asianajaja, varatuomari
krista.vierimaa@ferenda.fi
+358 50 525 5322

Krista on lappeenrantalainen rikosasianajaja, joka toimii pääsääntöisesti Kouvola-Lappeenranta-Imatra -akselilla. Hän on avustanut menestyksekkäästi niin uhreja kuin epäiltyjäkin lukuisissa erilaisissa rikosasioissa aina pienistä rikoksista vakaviin omaisuus- ja henkirikoksiin sekä seksuaalirikoksiin. Erityisosaamista hänelle on kertynyt etenkin seksuaalirikosten uhrien avustamisesta. Rikosasioiden ohella Krista hoitaa myös muita yleisjuridiikkaan kuuluvia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä, esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuteen liittyen.

Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Osakas
Asianajaja, varatuomari
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

Minna on oikeustieteen maisteri ja varatuomarin arvonimen hän on saanut vuonna 2012 auskultoituaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon hän on suorittanut vuonna 2013. Osakkaaksi Ferenda-konserniin Minna on kutsuttu vuonna 2014. Hänen toimipisteensä on Helsingissä. Minnan aiempi työkokemus juridiikan puolelta on kertynyt pankki- ja metsäalalta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana yrityksille erityisesti sopimusjuridiikan alueella. Minnan erikoisalaa ovat sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus) sekä työelämän juridiikka.
Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Osakas

Asianajaja, varatuomari
markku.huopaniemi@ferenda.fi
+358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Markun toimipaikka on Helsingissä, josta käsin hän hoitaa toimeksiannosta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat ja kauppakirjat. Hän on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen ja hänellä on pitkä kokemus perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen toimittamisesta myös tapauksissa, joissa kuolinpesän omaisuutta tai perillisiä on ulkomailla. Markku on toiminut myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana riitaisissa kuolinpesissä. Lisäksi hänellä on kokemusta edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Kuolinpesän verotus ja verosuunnittelu ovat osa Markun laajaa osaamista.
Krista Vierimaa

Krista Vierimaa

Asianajaja, varatuomari
krista.vierimaa@ferenda.fi
+358 50 525 5322

Krista on lappeenrantalainen rikosasianajaja, joka toimii pääsääntöisesti Kouvola-Lappeenranta-Imatra -akselilla. Hän on avustanut menestyksekkäästi niin uhreja kuin epäiltyjäkin lukuisissa erilaisissa rikosasioissa aina pienistä rikoksista vakaviin omaisuus- ja henkirikoksiin sekä seksuaalirikoksiin. Erityisosaamista hänelle on kertynyt etenkin seksuaalirikosten uhrien avustamisesta. Rikosasioiden ohella Krista hoitaa myös muita yleisjuridiikkaan kuuluvia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä, esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuteen liittyen.

Kanniainen, Tapio

Tapio Kanniainen

Asianajaja
tapio.kanniainen@telia.com
+46 31 711 0408

Tapio on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Göteborgin yliopistosta ja suorittanut asianajajatutkinnon (Ruotsi). Tapio on vastuussa Göteborgin toimistosta, joka on Ferendan yhteistyötoimisto. Tapio keskittyy liikejuridiikkaan, rikosoikeuteen ja perheoikeuteen. Liikejuridiikan saralla hän hoitaa etupäässä vakuutus- ja sopimusasioita, erityisesti suomalaisten yritysten sopimusriitoja Ruotsissa. Hän tuntee Ruotsin lainsäädännön, joten on yrityksille hyvä kumppani tällaisissa tilanteissa. Lisäksi Tapio hoitaa kauppaoikeuteen, kuluttajansuojaan, yksityishenkilöiden oikeuteen ja oikeudenkäynteihin liittyviä asioita.

Suodata yhteystiedot nimikkeen mukaan:

Raappana, Reima

Reima Raappana

Osakas
Asianajaja, toimitusjohtaja
reima.raappana@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Reima on Ferendan osakas ja vastaa Ferendan Oulun toimistosta. Hän on harjoittanut asianajotoimintaa noin 20 vuoden ajan, minkä lisäksi hän on kuulunut vuodesta 2002 Ruotsin asianajajaliiton EU-asianajajaluetteloon. Reiman erikoisaluetta ovat rakentaminen ja asunto-osakeyhtiöasiat, yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset, työ- ja sopimusjuridiikka, kansainvälinen kauppa sekä sovintomenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hän on myös erittäin kokenut ja haluttu kouluttaja. Vuodesta 1997 lukien hän on kouluttanut yrityksiä yritysjuridiikan, työoikeuden ja kansainvälisen kaupan alalta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu asiakasyritystemme johdon konsultoiminen.

Halme, Matti

Matti Halme

Osakas
Asianajaja, varatuomari
matti.halme@ferenda.fi
+358 20 778 9597, +358 44 294 3701

Matti vastaa Ferendan Helsingin toimistosta. Hän on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen kandidaatti. Varatuomarin arvon Matti sai vuonna 1987, lisäksi hän on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2005. Asianajotehtävissä Matti on ollut vuodesta 2002 lähtien. Aiemmin hän toimi pankkilakimiehenä ja vakuutusyhtiön vahinkovakuutuslakimiehenä sekä lukuisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä eri vakuutusyhtiöissä. Matin erityisosaamista ovat liike- ja sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, vakuutusoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu, juridinen riskinhallinta, neuvottelukonsultointi sekä sovintomenettelyt.
Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Osakas
Asianajaja, varatuomari
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

Minna on oikeustieteen maisteri ja varatuomarin arvonimen hän on saanut vuonna 2012 auskultoituaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon hän on suorittanut vuonna 2013. Osakkaaksi Ferenda-konserniin Minna on kutsuttu vuonna 2014. Hänen toimipisteensä on Helsingissä. Minnan aiempi työkokemus juridiikan puolelta on kertynyt pankki- ja metsäalalta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana yrityksille erityisesti sopimusjuridiikan alueella. Minnan erikoisalaa ovat sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus) sekä työelämän juridiikka.
Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Osakas

Asianajaja, varatuomari
markku.huopaniemi@ferenda.fi
+358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Markun toimipaikka on Helsingissä, josta käsin hän hoitaa toimeksiannosta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat ja kauppakirjat. Hän on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen ja hänellä on pitkä kokemus perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen toimittamisesta myös tapauksissa, joissa kuolinpesän omaisuutta tai perillisiä on ulkomailla. Markku on toiminut myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana riitaisissa kuolinpesissä. Lisäksi hänellä on kokemusta edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Kuolinpesän verotus ja verosuunnittelu ovat osa Markun laajaa osaamista.
Raappana, Reima

Reima Raappana

Osakas
Asianajaja, toimitusjohtaja
reima.raappana@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Reima on Ferendan osakas ja vastaa Ferendan Oulun toimistosta. Hän on harjoittanut asianajotoimintaa noin 20 vuoden ajan, minkä lisäksi hän on kuulunut vuodesta 2002 Ruotsin asianajajaliiton EU-asianajajaluetteloon. Reiman erikoisaluetta ovat rakentaminen ja asunto-osakeyhtiöasiat, yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset, työ- ja sopimusjuridiikka, kansainvälinen kauppa sekä sovintomenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hän on myös erittäin kokenut ja haluttu kouluttaja. Vuodesta 1997 lukien hän on kouluttanut yrityksiä yritysjuridiikan, työoikeuden ja kansainvälisen kaupan alalta. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu asiakasyritystemme johdon konsultoiminen.

Halme, Matti

Matti Halme

Osakas
Asianajaja, varatuomari
matti.halme@ferenda.fi
+358 20 778 9597, +358 44 294 3701

Matti vastaa Ferendan Helsingin toimistosta. Hän on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen kandidaatti. Varatuomarin arvon Matti sai vuonna 1987, lisäksi hän on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2005. Asianajotehtävissä Matti on ollut vuodesta 2002 lähtien. Aiemmin hän toimi pankkilakimiehenä ja vakuutusyhtiön vahinkovakuutuslakimiehenä sekä lukuisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä eri vakuutusyhtiöissä. Matin erityisosaamista ovat liike- ja sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, vakuutusoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu, juridinen riskinhallinta, neuvottelukonsultointi sekä sovintomenettelyt.
Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Osakas
Asianajaja, varatuomari
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

Minna on oikeustieteen maisteri ja varatuomarin arvonimen hän on saanut vuonna 2012 auskultoituaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon hän on suorittanut vuonna 2013. Osakkaaksi Ferenda-konserniin Minna on kutsuttu vuonna 2014. Hänen toimipisteensä on Helsingissä. Minnan aiempi työkokemus juridiikan puolelta on kertynyt pankki- ja metsäalalta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana yrityksille erityisesti sopimusjuridiikan alueella. Minnan erikoisalaa ovat sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus) sekä työelämän juridiikka.
Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Osakas

Asianajaja, varatuomari
markku.huopaniemi@ferenda.fi
+358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Markun toimipaikka on Helsingissä, josta käsin hän hoitaa toimeksiannosta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat ja kauppakirjat. Hän on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen ja hänellä on pitkä kokemus perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen toimittamisesta myös tapauksissa, joissa kuolinpesän omaisuutta tai perillisiä on ulkomailla. Markku on toiminut myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana riitaisissa kuolinpesissä. Lisäksi hänellä on kokemusta edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Kuolinpesän verotus ja verosuunnittelu ovat osa Markun laajaa osaamista.
Hiltunen, Päivi

Päivi Hiltunen

Asianajaja
paivi.hiltunen@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Päivi Hiltunen on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissaan hän on perehtynyt erityisesti kansainväliseen oikeuteen. Päivi aloitti työskentelyn Ferendassa vuonna 2004. Asianajajatutkinnon hän suoritti vuonna 2013. Päivi hoitaa liikejuridiikkaan, sopimusjuridiikkaan, kansainväliseen juridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen kuuluvia asioita. Lisäksi hänen kanssaan hoituvat rikos- ja tavaramerkkiasiat. Päivi työskentelee Oulun lisäksi Tyrnävän toimistolla.
Kanniainen, Tapio

Tapio Kanniainen

Asianajaja
tapio.kanniainen@telia.com
+46 31 711 0408

Tapio on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Göteborgin yliopistosta ja suorittanut asianajajatutkinnon (Ruotsi). Tapio on vastuussa Göteborgin toimistosta, joka on Ferendan yhteistyötoimisto. Tapio keskittyy liikejuridiikkaan, rikosoikeuteen ja perheoikeuteen. Liikejuridiikan saralla hän hoitaa etupäässä vakuutus- ja sopimusasioita, erityisesti suomalaisten yritysten sopimusriitoja Ruotsissa. Hän tuntee Ruotsin lainsäädännön, joten on yrityksille hyvä kumppani tällaisissa tilanteissa. Lisäksi Tapio hoitaa kauppaoikeuteen, kuluttajansuojaan, yksityishenkilöiden oikeuteen ja oikeudenkäynteihin liittyviä asioita.
Krista Vierimaa

Krista Vierimaa

Asianajaja, varatuomari
krista.vierimaa@ferenda.fi
+358 50 525 5322

Krista on lappeenrantalainen rikosasianajaja, joka toimii pääsääntöisesti Kouvola-Lappeenranta-Imatra -akselilla. Hän on avustanut menestyksekkäästi niin uhreja kuin epäiltyjäkin lukuisissa erilaisissa rikosasioissa aina pienistä rikoksista vakaviin omaisuus- ja henkirikoksiin sekä seksuaalirikoksiin. Erityisosaamista hänelle on kertynyt etenkin seksuaalirikosten uhrien avustamisesta. Rikosasioiden ohella Krista hoitaa myös muita yleisjuridiikkaan kuuluvia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä, esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuteen liittyen.

Halme, Matti

Matti Halme

Osakas
Asianajaja, varatuomari
matti.halme@ferenda.fi
+358 20 778 9597, +358 44 294 3701

Matti vastaa Ferendan Helsingin toimistosta. Hän on Helsingin yliopistosta valmistunut oikeustieteen kandidaatti. Varatuomarin arvon Matti sai vuonna 1987, lisäksi hän on suorittanut asianajajatutkinnon vuonna 2005. Asianajotehtävissä Matti on ollut vuodesta 2002 lähtien. Aiemmin hän toimi pankkilakimiehenä ja vakuutusyhtiön vahinkovakuutuslakimiehenä sekä lukuisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä eri vakuutusyhtiöissä. Matin erityisosaamista ovat liike- ja sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, vakuutusoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu, juridinen riskinhallinta, neuvottelukonsultointi sekä sovintomenettelyt.
Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Osakas
Asianajaja, varatuomari
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

Minna on oikeustieteen maisteri ja varatuomarin arvonimen hän on saanut vuonna 2012 auskultoituaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Asianajajatutkinnon hän on suorittanut vuonna 2013. Osakkaaksi Ferenda-konserniin Minna on kutsuttu vuonna 2014. Hänen toimipisteensä on Helsingissä. Minnan aiempi työkokemus juridiikan puolelta on kertynyt pankki- ja metsäalalta. Lisäksi hän on toiminut kouluttajana yrityksille erityisesti sopimusjuridiikan alueella. Minnan erikoisalaa ovat sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus) sekä työelämän juridiikka.
Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Osakas

Asianajaja, varatuomari
markku.huopaniemi@ferenda.fi
+358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Markun toimipaikka on Helsingissä, josta käsin hän hoitaa toimeksiannosta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat ja kauppakirjat. Hän on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen ja hänellä on pitkä kokemus perunkirjoitusten, ositusten ja perinnönjakojen toimittamisesta myös tapauksissa, joissa kuolinpesän omaisuutta tai perillisiä on ulkomailla. Markku on toiminut myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana riitaisissa kuolinpesissä. Lisäksi hänellä on kokemusta edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena toimimisesta. Kuolinpesän verotus ja verosuunnittelu ovat osa Markun laajaa osaamista.
Maskonen, Liisa

Liisa Maskonen

Varatuomari
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
liisa.maskonen@ferenda.fi
+358 20 778 9586

Liisa on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Opinnoissaan hän perehtyi erityisesti rikosoikeuteen. Varatuomarin arvonimen Liisa sai vuonna 2013 auskultoituaan Oulun käräjäoikeudessa. Hänellä on myös lupa toimia oikeudenkäyntiavaustajana. Aiempaa työkokemusta Liisa on hankkinut eri käräjäoikeuksista. Liisa hoitaa rikosoikeuteen, oikeudenkäynteihin, ulkomaalaisoikeuteen, velkajärjestelyihin, konkursseihin ja lapsioikeuteen (myös kansainvälinen lapsioikeus) liittyvät asiat.
Krista Vierimaa

Krista Vierimaa

Asianajaja, varatuomari
krista.vierimaa@ferenda.fi
+358 50 525 5322

Krista on lappeenrantalainen rikosasianajaja, joka toimii pääsääntöisesti Kouvola-Lappeenranta-Imatra -akselilla. Hän on avustanut menestyksekkäästi niin uhreja kuin epäiltyjäkin lukuisissa erilaisissa rikosasioissa aina pienistä rikoksista vakaviin omaisuus- ja henkirikoksiin sekä seksuaalirikoksiin. Erityisosaamista hänelle on kertynyt etenkin seksuaalirikosten uhrien avustamisesta. Rikosasioiden ohella Krista hoitaa myös muita yleisjuridiikkaan kuuluvia toimeksiantoja ja oikeudenkäyntejä, esimerkiksi perhe- ja perintöoikeuteen liittyen.

Torvela, Maija

Maija Torvela

Oikeustieteen maisteri
Kauppatieteiden maisteri
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

maija.torvela@ferenda.fi

+358 20 778 9580

Maija on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta, tämän lisäksi Maija on kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Hän on myös luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Aiempaa työkokemusta Maijalta löytyy opintojen ohessa asianajotoimistossa työskentelystä sekä lisäksi Maijalla on monipuolinen kaupallinen työtausta.

Bragge-Raappana, Aino

Aino Bragge-Raappana

Taloushallinto
aino@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Aino aloitti Ferendassa vuonna 2013. Hän hoitaa konserniyhtiöiden taloushallinnon tehtäviä ja vastaa niiden kirjanpidosta. Työssään Aino osallistuu myös mm. yritysjärjestelyjä koskevien toimeksiantojen hoitamiseen. Ainolla on monipuolinen työkokemus, josta pääosa muodostuu yrittäjänä toimimisesta.
Koppelo, Tuula

Tuula Koppelo

asianajosihteeri
tuula.koppelo@ferenda.fi
+358 20 778 9580

 

Tuula on koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi. Lisäksi hän on suorittanut yritysjuridiikan aineopintoja Oulun yliopistossa. Hän on toiminut asianajosihteerinä vuodesta 2001. Tätä ennen hän on toiminut mm. käräjäsihteerin ja EU-neuvojan tehtävissä. Tuulan kautta hoituvat mm. puhelinvaihde, laskutusasiat, hankinnat sekä viranomaisyhteydet.
Kippola, Anna-Kaisa

Anna-Kaisa Kippola

Asianajosihteeri
anna-kaisa.kippola@ferenda.fi
+358 20 778 9592

Anna-Kaisa toimii asianajosihteerinä Helsingin toimistollamme. Koulutukseltaan Anna-Kaisa on oikeuden ja hallinnon tradenomi ja aiempaa työkokemusta hänellä on erilaisista toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä niin Suomesta kuin Englannistakin. Anna-Kaisan kautta hoituu muun muassa puhelinvaihde, laskutus ja toimeksiantojen vastaanotto.
Linnove, Laura

Laura Linnove

Oikeusnotaari
laura.linnove@ferenda.fi
+358 50 462 5930

Laura opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Opintojensa ohessa hän on saanut työkokemusta asianajotoimistoissa työskentelystä sekä ollut vaihto-opiskelijana Hollannissa. Ferendalla Laura avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Myllymäki, Elli

Elli Myllymäki

Oikeustieteen ylioppilas
elli.myllymaki@ferenda.fi
+358 20 786 1642

Elli on toisen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on alun perin Oulusta kotoisin, mutta on asunut myös Australiassa vajaan vuoden ajan. Aiempaa työkokemusta Ellillä on muun muassa asiakaspalvelusta. Ferendalla hän avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Aronen, Sara

Sara Aronen

Oikeustieteen ylioppilas
sara.aronen@ferenda.fi
+358 20 786 1642

Sara on toisen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Aiempaa työkokemusta Saralla on toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Ferendalla hän avustaa erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa, sekä laatii juridisia asiakirjoja.
Soukka, Sonja

Sonja Soukka

Oikeustieteen ylioppilas
sonja.soukka@ferenda.fi
+358 20 778 9580

Sonja on viidennen vuoden opiskelija Lapin yliopistossa.

Häneltä löytyy aikaisempaa kokemusta asianajotoimistossa työskentelystä. Lisäksi hän on ollut opiskelijavaihdossa Oslon yliopistossa.

Kanniainen, Tapio

Tapio Kanniainen

Asianajaja
tapio.kanniainen@telia.com
+46 31 711 0408

Tapio on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Göteborgin yliopistosta ja suorittanut asianajajatutkinnon (Ruotsi). Tapio on vastuussa Göteborgin toimistosta, joka on Ferendan yhteistyötoimisto. Tapio keskittyy liikejuridiikkaan, rikosoikeuteen ja perheoikeuteen. Liikejuridiikan saralla hän hoitaa etupäässä vakuutus- ja sopimusasioita, erityisesti suomalaisten yritysten sopimusriitoja Ruotsissa. Hän tuntee Ruotsin lainsäädännön, joten on yrityksille hyvä kumppani tällaisissa tilanteissa. Lisäksi Tapio hoitaa kauppaoikeuteen, kuluttajansuojaan, yksityishenkilöiden oikeuteen ja oikeudenkäynteihin liittyviä asioita.