artikkelit

Lue artikkeleita erikoisaloihimme liittyvistä aiheista.

artikkelit yrityksille

Suorahankinnoista 20.1.2020 - Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava. Poikkeuksen kilpailuttamisvelvollisuudesta muodostavat tilanteet, joissa hankintayksiköllä on mahdollisuus toteuttaa hankinta laissa erikseen säänneltynä suorahankintana tarjouskilpailua järjestämättä. Suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemansa toimittajan tai toimittajien kanssa hankintasopimuksen… ... Lue lisää
Voiko työnantaja päättää työsuhteen koeajalla? 19.6.2019 - Työnantajan päättäessä työsuhteen koeaikaperusteella, on tämän varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi koeaikapurun syystä. Työntekijällä on tilaisuuteen saapuessaan oikeus esittää asiassa oma näkemyksensä. Tällaisessa tilaisuudessa on enemmän luontevaa käydä läpi tarkemmin… ... Lue lisää
Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta julkisissa hankinnoissa 26.4.2019 - Julkista hankintaa toteuttavalla hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää hankintaa tavoittelevia toimittajia esittämään tarjouksensa. Hankintalaki asettaa hankintayksikön laatimalle kirjalliselle tarjouspyynnölle laatuvaatimuksen – tarjouspyynnön perusteella toimittajien on kyettävä antamaan vertailukelpoinen tarjouksensa. Yksittäisen tarjouspyynnön… ... Lue lisää
Työsopimuksen yhdeksän keskeistä ehtoa 01.4.2019 - Työsopimuksen 9 keskeistä ehtoa Onko työehtosopimusta? Selvitä ennen työsopimuksen solmimista, onko työsuhteessa sovellettava jotakin työehtosopimusta. Työehtosopimus sisältää valmiiksi sovittuja, alakohtaisia ehtoja muun muassa palkoista, työajoista ja lomista. Työsopimuksen ehtoja ei… ... Lue lisää
Vaihteleva työaika työsopimuksen ehtona ja nollatuntisopimukset 29.1.2019 - Suomen työoikeussääntely pohjautuu vahvasti työntekijän suojelun periaatteelle. Lain säädöksillä halutaan suojella työsuhteen heikompaa osapuolta eli työntekijää. Työntekijöiden suojaa on parannettu entisestään vaihtelevaa työaikaa ja ns. nollatuntisopimuksia koskevalla työsopimuslain uudistuksella, joka… ... Lue lisää
Miksi osakassopimus kannattaa laatia 14.12.2018 - Mikä osakassopimus oikein on? Osakassopimus on osakeyhtiön ja henkilöyhtiön osakkaiden välinen vapaaehtoinen sopimus, jolla sovitaan yhtiön osakkaiden keskinäisistä suhteista sekä osakkaiden suhteesta yhtiöön. Osakeyhtiöiden toimintaa säätelee ennen kaikkea osakeyhtiölaki. Osakeyhtiölaki… ... Lue lisää

artikkelit yksityisille

Perintöriitojen ehkäisy ja edunvalvontavaltakirja 05.3.2020 - Mistä perintöriidat johtuvat? Etenkin sisarusten väliset riidat tuntuvat ulkopuolisen silmissä todella erikoisilta. Mikä saa toisilleen rakkaat ihmiset riitelemään omaisuudesta? Usein taustalla on monia kasaantuneita syitä, jotka esimerkiksi vanhempien kuoleman aiheuttaman… ... Lue lisää
Omaisuuden jakaminen puolisoiden erotessa 22.5.2019 - Parisuhteen päättyessä puolisoiden on mietittävä taloudellisia kysymyksiä omaisuuden jakamista koskien. Erotilanteessa tehtäviin toimiin ja tarjolla oleviin ratkaisuihin vaikuttavat ensinnäkin parisuhteen muoto, onko kyseessä avioero vai avoero. Toiseksi on huomioitava, onko… ... Lue lisää
EDUNVALVONTAVALTAKIRJA 10.4.2019 - Jokaisella on mahdollisuus varautua sairauden tai vanhuuden aiheuttamaan toimintakyvyn heikkenemiseen etukäteen laatimalla edunvalvontavaltakirja. Edunvalvontavaltakirja on varsinaisen edunvalvojan määräämiselle usein parempi vaihtoehto, koska edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi nimetä haluamansa henkilön edunvalvontavaltuutetuksi. Usein… ... Lue lisää
Lautakunnat riidan ratkaisuna 13.3.2019 - Viime aikoina on uutisoinnissa esitetty huolta siitä, että ihmiset eivät uskalla lähteä hakemaan oikeuksiaan esimerkiksi käräjäoikeuteen, koska pelkäävät prosessista aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja. Pelko ei ole aivan aiheeton. Ensin pitäisi palkata avustaja… ... Lue lisää
Miten suojella lasta seksuaalirikoksen uhriksi joutumiselta? 13.2.2019 - Seksuaalirikokset ovat olleet erittäin paljon esillä tänä vuonna ja todennäköisesti myös pysyvät ainakin eduskuntavaalien ajan tapetilla. Ilmiö ei ole uusi ja varsinkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta tapahtuu yllättävän paljon.… ... Lue lisää
HUOLELLISUUDEN RAJANVETOA MAKSUKORTIN TUNNUSLUVUN SÄILYTYKSESSÄ 29.11.2018 - Nykyään monella on niin monta tunnuslukua eri tarkoituksiin käytössään, ettei kaikkia voi millään muistaa. Ja kun niitä ei muista, on niiden oltava kirjoitettuna johonkin. On selvää, ettei maksukorttia ja tunnuslukua… ... Lue lisää