artikkelit

Lue artikkeleita erikoisaloihimme liittyvistä aiheista.

artikkelit yrityksille

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta julkisissa hankinnoissa 26.4.2019 - Julkista hankintaa toteuttavalla hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää hankintaa tavoittelevia toimittajia esittämään tarjouksensa. Hankintalaki asettaa hankintayksikön laatimalle kirjalliselle tarjouspyynnölle laatuvaatimuksen – tarjouspyynnön perusteella toimittajien on kyettävä antamaan vertailukelpoinen tarjouksensa. Yksittäisen tarjouspyynnön… ... Lue lisää
Työsopimuksen yhdeksän keskeistä ehtoa 01.4.2019 - Työsopimuksen 9 keskeistä ehtoa Onko työehtosopimusta? Selvitä ennen työsopimuksen solmimista, onko työsuhteessa sovellettava jotakin työehtosopimusta. Työehtosopimus sisältää valmiiksi sovittuja, alakohtaisia ehtoja muun muassa palkoista, työajoista ja lomista. Työsopimuksen ehtoja ei… ... Lue lisää
Vaihteleva työaika työsopimuksen ehtona ja nollatuntisopimukset 29.1.2019 - Suomen työoikeussääntely pohjautuu vahvasti työntekijän suojelun periaatteelle. Lain säädöksillä halutaan suojella työsuhteen heikompaa osapuolta eli työntekijää. Työntekijöiden suojaa on parannettu entisestään vaihtelevaa työaikaa ja ns. nollatuntisopimuksia koskevalla työsopimuslain uudistuksella, joka… ... Lue lisää
Miksi osakassopimus kannattaa laatia 14.12.2018 - Mikä osakassopimus oikein on? Osakassopimus on osakeyhtiön ja henkilöyhtiön osakkaiden välinen vapaaehtoinen sopimus, jolla sovitaan yhtiön osakkaiden keskinäisistä suhteista sekä osakkaiden suhteesta yhtiöön. Osakeyhtiöiden toimintaa säätelee ennen kaikkea osakeyhtiölaki. Osakeyhtiölaki… ... Lue lisää
Vuokranantajan muistilista 24.8.2017 - Vuokramarkkinoilla käy parhaillaan kuhina, sillä meneillään on vuokramarkkinoiden sesonkiaika. Ongelmatilanteiden välttämiseksi olisi vuokranantajan hyvä muistaa ainakin seuraavat seikat uutta vuokrasuhdetta solmiessaan: Vuokralaisen valinta; hyvä vuokralainen maksaa vuokran ajallaan ja pitää… ... Lue lisää
Yrityssaneeraus ratkaisuna yrityksen maksukyvyttömyydelle 05.6.2017 - Konkurssin tarkoituksena on maksukyyttömäksi tulleen yrityksen toiminnan lopettaminen. Konkurssipesän varallisuus muutetaan konkurssimenettelyssä rahaksi, pyrkimyksenä velkojien saatavien suorittaminen. Mikäli taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys ei kuitenkaan ole pysyvästi elinkelvoton, vaan maksukyvyttömyys johtuu… ... Lue lisää

artikkelit yksityisille

EDUNVALVONTAVALTAKIRJA 10.4.2019 - Jokaisella on mahdollisuus varautua sairauden tai vanhuuden aiheuttamaan toimintakyvyn heikkenemiseen etukäteen laatimalla edunvalvontavaltakirja. Edunvalvontavaltakirja on varsinaisen edunvalvojan määräämiselle usein parempi vaihtoehto, koska edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi nimetä haluamansa henkilön edunvalvontavaltuutetuksi. Usein… ... Lue lisää
Lautakunnat riidan ratkaisuna 13.3.2019 - Viime aikoina on uutisoinnissa esitetty huolta siitä, että ihmiset eivät uskalla lähteä hakemaan oikeuksiaan esimerkiksi käräjäoikeuteen, koska pelkäävät prosessista aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja. Pelko ei ole aivan aiheeton. Ensin pitäisi palkata avustaja… ... Lue lisää
Miten suojella lasta seksuaalirikoksen uhriksi joutumiselta? 13.2.2019 - Seksuaalirikokset ovat olleet erittäin paljon esillä tänä vuonna ja todennäköisesti myös pysyvät ainakin eduskuntavaalien ajan tapetilla. Ilmiö ei ole uusi ja varsinkin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta tapahtuu yllättävän paljon.… ... Lue lisää
HUOLELLISUUDEN RAJANVETOA MAKSUKORTIN TUNNUSLUVUN SÄILYTYKSESSÄ 29.11.2018 - Nykyään monella on niin monta tunnuslukua eri tarkoituksiin käytössään, ettei kaikkia voi millään muistaa. Ja kun niitä ei muista, on niiden oltava kirjoitettuna johonkin. On selvää, ettei maksukorttia ja tunnuslukua… ... Lue lisää
Myyjän vastuu kiinteistökaupassa 10.10.2018 - Kiinteistökauppaa säädellään maakaaressa, joka tarjoaa erilaisia välineitä sekä myyjän että ostajan suojaamiseksi kaupanteossa.  Mikäli kiinteistössä on virhe, seurauksena voi olla kaupan purku tai hinnanalennus ja mahdollinen vahingonkorvaus.   Myyjä voi… ... Lue lisää
RIITELY VAI SOVINTO 19.9.2018 - Kun joku ajautuu riitaan toisen kanssa, vastassa yksityishenkilö tai yritys, on tilanne stressaava. Oli kysymys sitten asuntokaupasta, auton korjauksesta tai naapurin lapsen aiheuttamasta vahingosta, on vastakkain aina kaksi asiaa: pitäisi… ... Lue lisää