artikkelit yrityksille

Lue artikkeleita erikoisaloihimme liittyvistä aiheista.

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta julkisissa hankinnoissa 26.4.2019 - Julkista hankintaa toteuttavalla hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää hankintaa tavoittelevia toimittajia esittämään tarjouksensa. Hankintalaki asettaa hankintayksikön laatimalle kirjalliselle tarjouspyynnölle laatuvaatimuksen – tarjouspyynnön perusteella toimittajien on kyettävä antamaan vertailukelpoinen tarjouksensa. Yksittäisen tarjouspyynnön… ... Lue lisää
Työsopimuksen yhdeksän keskeistä ehtoa 01.4.2019 - Työsopimuksen 9 keskeistä ehtoa Onko työehtosopimusta? Selvitä ennen työsopimuksen solmimista, onko työsuhteessa sovellettava jotakin työehtosopimusta. Työehtosopimus sisältää valmiiksi sovittuja, alakohtaisia ehtoja muun muassa palkoista, työajoista ja lomista. Työsopimuksen ehtoja ei… ... Lue lisää