artikkelit yrityksille

Lue artikkeleita erikoisaloihimme liittyvistä aiheista.

Suorahankinnoista 20.1.2020 - Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava. Poikkeuksen kilpailuttamisvelvollisuudesta muodostavat tilanteet, joissa hankintayksiköllä on mahdollisuus toteuttaa hankinta laissa erikseen säänneltynä suorahankintana tarjouskilpailua järjestämättä. Suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemansa toimittajan tai toimittajien kanssa hankintasopimuksen… ... Lue lisää
Voiko työnantaja päättää työsuhteen koeajalla? 19.6.2019 - Työnantajan päättäessä työsuhteen koeaikaperusteella, on tämän varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi koeaikapurun syystä. Työntekijällä on tilaisuuteen saapuessaan oikeus esittää asiassa oma näkemyksensä. Tällaisessa tilaisuudessa on enemmän luontevaa käydä läpi tarkemmin… ... Lue lisää