artikkelit yrityksille

Lue artikkeleita erikoisaloihimme liittyvistä aiheista.

Voiko työnantaja päättää työsuhteen koeajalla? 19.6.2019 - Työnantajan päättäessä työsuhteen koeaikaperusteella, on tämän varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi koeaikapurun syystä. Työntekijällä on tilaisuuteen saapuessaan oikeus esittää asiassa oma näkemyksensä. Tällaisessa tilaisuudessa on enemmän luontevaa käydä läpi tarkemmin… ... Lue lisää
Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta julkisissa hankinnoissa 26.4.2019 - Julkista hankintaa toteuttavalla hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää hankintaa tavoittelevia toimittajia esittämään tarjouksensa. Hankintalaki asettaa hankintayksikön laatimalle kirjalliselle tarjouspyynnölle laatuvaatimuksen – tarjouspyynnön perusteella toimittajien on kyettävä antamaan vertailukelpoinen tarjouksensa. Yksittäisen tarjouspyynnön… ... Lue lisää