asiakkaan oikeudet riita-asioissa

Aina yhteistyö ei suju toivotulla tavalla. Pyrimme ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti keskustelemalla, mutta aina se ei ole mahdollista. Asiakkaalla on mahdollisuus olla yhteydessä riippumattomiin tahoihin erimielisyyden ratkaisemiseksi. Suurin osa asianajajien toimeksiantoihin liittyvistä riidoista ratkaistaan Asianajajaliiton valvontalautakunnassa. Valvontalautakunnan asianajoalan kokemus on kaikkien osapuolten etu riitoja selvitettäessä. Lisätietoa valvontalautakunnasta löydät osoitteesta www.valvontalautakunta.fi.

Asiakas voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakuntaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Alkukartoitus kannattaa aina: ota yhteyttä ferendalaisiin

Asianajajat ja asiantuntijat | Toimipisteet | Ota yhteyttä lomakkeella | Hinnoittelu