Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Partner

Vandeadvokaat, töötanud kohtunõunikuna
markku.huopaniemi@ferenda.fi
tel. +358 20 778 9598, +358 50 375 6564

Perekonna- ja pärimisõigus, maksuküsimused, kohtuprotsessid ja vaidluste lahendamine, kriminaalõigus, äriõigus