Kokko, Essi

Essi Kokko

oikeustieteen ylioppilas
essi.kokko@ferenda.fi
+358 20 786 1642, +358 50 462 5930