advokatbyrå ferenda ab

Vi är en dynamisk advokatbyrå med inriktning på företagsjuridik. Vi är en pålitlig partner för företag och privatpersoner.

advokattjänster för företag

Ferenda erbjuder alla tjänster inom företagsjuridiken. Vi vill vara en partner för våra kunder och stödja dem i problematiska situationer. Vi skapar effektiva lösningar som är skräddarsydda för ditt företag. Våra erfarna experter handlägger till exempel försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor med dig. Även företagsarrangemang, arbetsrättsliga frågor samt skuldsaneringsärenden tillhör våra tjänster. Ferendas sakkunniga personal kartlägger de lösningar som passar ditt företag. Vi arbetar på ett dynamiskt och kostnadseffektivt sätt. Vårt mål är att skräddarsy våra tjänster fall för fall.

advokattjänster för privatpersoner

En privatperson ingår under sin livstid flera viktiga rättshandlingar. Bostadsköp, testamenten, bouppteckningar och andra avtalsförhållanden sköter du pålitligt med Ferenda. Vi stödjer dig även när det gäller tviste- och brottmål, vid behov även i rättegångar. Du kan lita på Ferenda när du behöver juridisk rådgivning. Här får du sakkunnig hjälp.

handlingssätt och värden

Allt vi gör grundar sig på starkt förtroende. Öppenhet och ärlighet är förutsättningar för förtroende. Vi kartlägger situationen genom öppen diskussion och bestämmer då hur situationen ska hanteras bäst. Det kan vara fråga om riskhantering eller en skada som redan förverkligats – vi bevakar våra kunders intresse på bästa möjliga sätt, utan att glömma bort kostnadseffektiviteten.

Alla våra advokater är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Du hittar regler och bestämmelser som förpliktar advokater på Finlands Advokatförbunds hemsida.