Halme, Matti

Matti Halme

Advokat, VH
matti.halme@ferenda.fi
+358 20 778 9597, +358 44 294 3701

affärsjuridik, avtalsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, rättegångar och civilprocess, juridisk riskhantering, förhandling rådgivning, förlikningsförfarande