Huopaniemi, Markku

Markku Huopaniemi

Partner

Advokat, VH
markku.huopaniemi@ferenda.fi
tel. +358 20 778 9598, +358 50 375 6564

familje- och arvsrätt, skattefrågor, rättegångar och civilprocess, straffrätt, affärsjuridik