Kanniainen, Tapio

Tapio Kanniainen

Advokat
tapio.kanniainen@telia.com
tel. + 46 31 711 0408

affärsjuridik, straffrätt, försäkringsrätt, handelsrätt, konsumentskydd, Sveriges lagstiftning, företags juridiska ärenden, rättegångar och civilprocess