Maskonen, Liisa

Liisa Maskonen

Advokat, VH
liisa.maskonen@ferenda.fi
tel. +358 20 778 9586

straffrätt, avtalsrätt, utlänningslagstiftningen, rättegångar och civilprocess, konkurs, familjerätt, skuldsanering