Rautonen, Minna

Minna Rautonen

Partner
Advokat, VH
minna.rautonen@ferenda.fi
+358 20 778 9592, +358 40 581 8359

miljörätt, avtalsrätt, affärsjuridik, rättegångar och civilprocess, folkrätt, arbetsrätt, skuldreglering, skadeståndsrätt