Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu

Ferenda on mukana Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanjassa, jossa laadimme marraskuun aikana veloituksetta perusmuotoisia testamentteja, joissa ainakin yhtenä edunsaajan on jokin kampanjassa mukana olevista 50 järjestöstä. Laajemmista testamenteista annamme vastaavan alennuksen tavallisesta hinnasta.

Testamenttilahjoitukset käytetään lahjoittajan toivomaan kohteeseen. Järjestöt toivovat testamenttilahjoitukset mahdollisimman yleisluontoisina, jolloin voidaan varmasti vastaanottaa lahjoitus ja käyttää se mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli lahjoitusta harkitsevalla on erityistoiveita testamenttilahjoituksen kohdentamisesta, on suotavaa varmistaa järjestöltä, minkälaiseen toimintaan testamenttilahjoitus on hyvä tehdä. Jokainen testamenttilahjoitus käsitellään luottamuksella ja ammattimaisesti.

Laadimme kampanjan mukaisia testamentteja Helsingin ja Oulun toimistoillamme, yhteystietomme löydätte “ota yhteyttä” -linkin alta.

Voit myös tutustua kampanjaan tarkemmin asianajajaliiton sivuilla: https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/keita-olemme/liitto-100-vuotta/vastuullisen-lahjoittamisen-marraskuu/